۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

مدیر امور مالی

معرفی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

ایمیل

تلفن تماس

1

راضیه مقیمی

کارشناسی حسابداری

Finance@Alzahra.ac.ir

داخلی: 2028

مستقیم: 880441346

فکس: 88045802

 

شرح وظایف:

1.مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی

2. مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای

3. بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی

4. بررسی و تایید نهایی صورتهای مالی تهیه شده

5. نظارت بر وضعیت نقدینگی

6. مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود

7. تدوین آئین نامه و دستورالعملهای مالی و اجرائی و نظارت بر اجرای آن

8. شرکت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه

9. برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه

10. بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و فعالیتها

11. اعمال نظارت بر ثبت و نگهداری و کنترل دارائی های ثابت

12. برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط

13. اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس و حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح

14. نظارت عالی بر ثبت به موقع و صحیح حسابها و ارسال گزارشات قانونی

15. برنامه ریزی به منظور انطباق نظامهای مالی و هزینه یابی دانشگاه با توجه به تغییرت به وجوده آمده در فعالیتها

16. هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه به منظور یکپارچه سازی فرآیندهای مالی و عملیاتی

17. برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات هیأت امناء و ... در خصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن

18. تصمیم گیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت و همچنین تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان

19. نظارت عالی بر استقرار و اجرای سیستم منابع سازمانی (ERP)

20. برنامه ریزی جهت بهبود روشها، فرآیندها و سیستم های مالی و همچنین تهیه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه

21. همکاری در برنامه ریزی لازم جهت استقرار نظام کنترلهای داخلی

22. انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون اداری و مالی

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/20
تعداد بازدید:
5161
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.