۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

 

استاندارد های مصوب

ردیف

شماره

نام استاندارد

1

استاندارد شماره یک

نحوه ارائه صورت های مالی

2

استاندارد شماره دو

نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

3

استاندارد شماره سه

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و انتقالات)

4

استاندارد شماره چهار

درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای

5

استاندارد شماره پنج

داراییهای ثابت مشهود

6

استاندارد شماره شش

موجودیها

7

استاندارد شماره هفت

داراییهای نامشهود

8

استاندارد شماره هشت

ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

9

استاندارد شماره نه

حسابداری مخارج تامین مالی

10

استاندارد شماره ده

رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

11

استاندارد شماره یازده

افشای اطلاعات اشخاص وابسته

12

استاندارد شماره دوازده

مزایای بازنشستگی کارکنان

13

استاندارد شماره سیزده

آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز

14

استاندارد شماره چهارده

رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/09
تعداد بازدید:
26005
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.