۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

عاملین امور مالی

 
 
   
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد

شماره تماس

1

فاطمه ضیایی

معاونت دانشجویی

85692542

2

کمال نصر اصفهانی

معاونت پژوهشی - دفتر فنی

85692032

3

مریم شکیبا

دانشکده ها و سایر معاونت ها

85692032

4

توحید کاظمی

شعبه ارومیه

 
 
 

شرح وظایف:
1. پیگیری و دریافت اعتبار از ستاد در محدوده ابلاغ اعتبار
2. رعایت سطوح اعتباری از جمله برنامه ها، فعالیتها و ... بر اساس دستورالعملها و موافقتنامه های ابلاغی
3. تامین اعتبار درخواستهای دانشکده ها و معاونتها تا سقف اعتبارات دریافتی و با رعایت تفویض اختیار انجام شده
4. تعامل مستمر با واحد تدارکات به منظور کنترل حسابهای تنخواه گردان و صحت و اعتبار سنجی خریدهای انجام شده
5. همکاری جهت راه اندازی سیستم درخواست کالا و خدمات و انجام فرآیند مربوطه به منظور تمرکز درخواستها
6. ارائه راهکارهای سیستماتیک جهت استفاده از امکانات خزانه داری الکترونیک
7. همکاری در انجام پیگیری های لازم به منظور وصول به موقع مطالبات دانشگاه با واحد درآمدها
8. همکاری با اداره رسیدگی و گزارشگری مالی جهت تکمیل چک لیست کنترل حسابها به صورت ماهیانه
9. کنترل و رسیدگی به اسناد طبق دستورالعمل رسیدگی و تکمیل نواقص احتمالی
10. ثبت به موقع و دقیق اسناد حسابداری طبق دستورالعمل های حسابداری
11. تسویه حساب به موقع با کارپردازان
12. تعامل مستمر با روسای دانشکده ها و معاونین دانشگاه و ارائه گزارشات مناسب از عملکرد مالی واحد مربوطه
13. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر و معاون امور مالی

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/10
تعداد بازدید:
2493
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.