۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

امور قراردادها

شرح وظایف:
1. تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی معتبر از قبیل آئین نامه ها، مصوبات، دستورالعملها، مجوزها، بخشنامه ها و .... با استفاده از امکانات سامانه مدیریت اسناد دانشگاه 
2. تهیه بانک جامع اطلاعاتی از قراردادها و صورت وضعیتها با استفاده از امکانات زیرسیستم قراردادها
3. نظارت بر قراردادها از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن
4. ثبت ضمانتنامه های مربوط به قراردادها و پیگیری فرآیندهای مرتبط با آن (تمدید، آزادسازی و ...)
5. تهیه دستورالعمل رسیدگی
6. کنترل نهایی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از اعمال کنترلهای لازم در خصوص اسناد و فهرستهای معاونت پژوهشی
7. تعامل مستمر با واحد حسابرسی داخلی جهت بهبود فرآیندها و افزایش کنترلهای داخلی 
8. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر یا معاون امور مالی

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
2191
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.