۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

معاون امور مالی

  

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

پست الکترونیک

شماره تماس

محمد رضاجوی آبکنار

کارشناسی ارشد حسابداری

mohammad.rezajoo@gmail.com

85692013

شرح وظایف:
1. بررسی و تائید اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمایشی ماهیانه
2. بررسی و تائید کلیه پرداختها با توجه به آئین نامه ها و مجوزهای مربوطه
3. نظارت بر بستن حسابهای پایان سال
4. نظارت بر تهیه صورتهای مالی
5. نظارت بر نگهداری وجوه نقد و بانک دانشگاه و تهیه مناسب و به موقع صورت مغایرتهای حسابهای بانکی
6. تحت کنترل داشتن قراردادهای دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن
7. همکاری جهت تهیه بودجه نقدی و گزارش نقدینگی در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهیها
8. هماهنگی با مراجع دولتی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات و گزارشگری های قانونی
9. نظارت بر ثبت به موقع حسابها و امور مربوط به اصلاح حسابها
10. نظارت بر عملکرد عاملین امور مالی و کنترل ماهیانه چک لیستهای مربوط
11. نظارت و هماهنگی جهت شمارش فیزیکی موجودی انبارها و صورت برداری اموال
12. نظارت بر عملیات مربوط به محاسبات بهای تمام شده خدمات و فعالیتها
13. اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگویی به آنها
14. نظارت مستمر بر نحوه عملکرد هر یک از کارکنان مدیریت امور مالی و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده
15. پیگیری مسائل و مشکلات کاری کارکنان مدیریت امور مالی و ارائه توضیحات و راهنمائی های مقتضی جهت رفع آنها
16. پیشنهاد به منظور آموزش کارکنان مدیریت امور مالی جهت بالابردن سطح کارآیی آنان
17. ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه
18. بررسی مسائل و مشکلات ایجاد شده در ادارات تحت سرپرستی و اتخاذ ترتیبات لازم جهت رفع آنها با هماهنگی مدیر امور مالی
19. همکاری و تشریک مساعی با مدیر امور مالی در جهت بهبود روشها، فرآیندها و سیستم های مالی
20. تهیه پیش نویس های لازم جهت مکاتبات با افراد و سازمانهای مختلف در ارتباط با مسائل مالی دانشگاه و پیگیری مستمر جهت حصول نتیجه
21. نظارت بر استقرار و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و همچنین راهبری سیستم مزبور
22. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/06
تعداد بازدید:
4346
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.