۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

اداره اعتبارات و درآمدها

   شرح وظایف:

      1. بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود.

      2. بررسی، تخصیص و انتقال اعتبار مورد نیاز دانشکده ها و معاونتها در حدود اعتبارات ابلاغ شده

      3. کنترل وضعیت بودجه ای سایر واحدها (دانشکده ها و معاونتها)

      4. نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات و گزارشگری منظم مصارف

      5. گزارشگری و پاسخگویی مستمر و منظم در خصوص وضعیت اعتبارات به مدیر مالی و مسئولین ذیربط

      6. ارائه راهکارهای سیستماتیک برای کنترلهای هشدار دهنده و بازگیرنده اعتباری

      7. همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم

      8. همکاری جهت تهیه بودجه نقدی و گزارش نقدینگی در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهیها

      9. تفریغ بودجه

      10. همکاری با اداره گزارشگری مالی جهت بستن حسابها

      11. پیگیری و انجام عملیات مرتبط با ابلاغ، تخصیص و درخواست و دریافت وجه از خزانه

      12. ارائه راهکارهای سیستمی جهت شناسایی تعهدی درآمدهای دانشگاه اعم از ایجاد سامانه درآمد، راه اندازی شناسه واریز بانکی و ...

      13. تعامل با حوزه معاونت آموزشی برای شناسایی دقیق درآمد شهریه دانشجویان (ارتباط با مالی سیستم گلستان)

      14. انجام پیگیری های لازم به منظور وصول به موقع مطالبات دانشگاه

      15. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر و معاون امور مالی

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
2753
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.