۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.